Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  คำบรรยาย "ข้าพเจ้ากับภาษาไทยและคติชนวิทยา" และ "ทำไมข้าพเจ้าจึงแปล?" - 23 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 1175 คน
สาขาวิชาคติชนวิทยาได้นำบางส่วนของการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การบรรยายในโลกหนังสือ" ของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร ณ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 มาเผยแพร่ โดยประเด็นที่นำมาเผยแพร่ในครั้งนี้คือ "ข้าพเจ้ากับภาษาไทยและคติชนวิทยา" และ "ทำไมข้าพเจ้าจึงแปล?" ท่านที่สนใจสามารถคลิกอ่านเอกสารได้จากส่วน "นานาสาระ" ทางด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ค่ะ
ผู้ประกาศข่าว : อ.บารนี บุญทรง
 

สาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2535, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com