Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  ศ.(พิเศษ)ดร.กิ่งแก้ว อัตถากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ 'การเดินทางในโลกหนังสือ' - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 1500 คน
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากรได้บรรยายพิเศษเรื่อง "การเดินทางในโลกหนังสือ" ในโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการที่คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวรจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ณ ห้อง HU1103 คณะมนุษยศาสตร์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากรเป็นผู้หนึ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยประจำปี 2554  ในโอกาสนี้ท่านได้ให้เกียรติบรรยายในหลายหัวข้อ ได้แก่ ข้าพเจ้ากับภาษาไทยและคติชนวิทยา  ทำไมข้าพเจ้าจึงแปล  จากการอ่านข้าพเจ้าเห็นอะไร  และว่าด้วยสมภาพ เป็นต้น
ผู้ประกาศข่าว : อ.บารนี บุญทรง
 

สาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2535, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com