Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์สาขาคติชนวิทยา - 09 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 1019 คน
ขอเชิญผู้เข้าชมเว็บไซต์สาขาคติชนวิทยา ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์นี้
ซึ่งทางสาขาวิชาคติชนวิทยาได้พยายามนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคติชนวิทยาแก่ผู้สนใจเป็นปีที่ 2 แล้วค่ะ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินได้จากแถบข้อความ "ดาวน์โหลด" ทางด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์นี้ และส่งแบบประเมินมาที่อีเมลแอดเดรส baraneeb@hotmail.com  สาขาวิชาฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของทุกท่าน และจะพยายามนำไปปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสาขาวิชาต่อไปค่ะ


ผู้ประกาศข่าว : อ.บารนี บุญทรง
 

สาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2535, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com