Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  ขอเชิญร่วมใช้บริการ 'แลกเปลี่ยนเรียนรู้' กับสาขาวิชาคติชนวิทยา - 31 มีนาคม 2554 จำนวนผู้อ่าน 988 คน
ขณะนี้สาขาวิชาคติชนวิทยา ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ และได้เพิ่มส่วนของ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้" เป็นแถบข้อความทางด้านซ้ายมือของหน้าเว็บค่ะ

ท่านที่ประสงค์จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวใดๆ กับเรา ไม่ว่าจะเป็นการถามคำถาม  การนำเสนอความคิดเห็น หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคติชนวิทยา สามารถโพสต์ข้อความในหน้าดังกล่าวได้ค่ะ  แต่มีเงื่อนไขเล็กน้อยคือ ท่านต้องเป็นสมาชิกของเฟซบุ๊ค (Facebook) ก่อน จึงจะสามารถโพสต์ข้อความได้  

สาเหตุที่จำเป็นต้องขอให้ท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของเฟซบุ๊คก่อนจึงจะโพสต์ได้นั้น คือสาขาวิชาจะสามารถประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และสาขาวิชาคติชนวิทยาของเราได้ในวงกว้าง และเพื่อให้สามารถลบข้อความบางข้อความที่อาจจะไม่เหมาะสมได้ เช่น ข้อความที่มีคำไม่สุภาพ หรือข้อความที่กล่าวพาดพิงถึงผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใดให้ได้รับความเสียหาย อาจจะดูมากขั้นตอนไปสักนิด แต่ก็ขอรบกวนท่านผู้สนใจด้วยนะคะ
ผู้ประกาศข่าว : อ.บารนี บุญทรง
 

สาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2535, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com