Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์ - 29 มีนาคม 2554 จำนวนผู้อ่าน 785 คน

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย ครั้งที่ 5 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย: ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน"  ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอกาทศรถ (นาโน 1)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดและดูเอกสารได้ โดยคลิกที่แถบข้อความ "ดาวน์โหลด" ด้านขวาของหน้าเว็บไซต์นี้ค่ะ

ผู้ประกาศข่าว : อ.บารนี บุญทรง
 

สาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2535, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com