Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  'อุปนิษัท: คัมภีร์เพื่อความสงบศานติ ปัญญาญาณของพระมุนีฮินดู' - 01 ธันวาคม 2553 จำนวนผู้อ่าน 3990 คน

 

"อุปนิษัท: คัมภีร์เพื่อความสงบศานติ ปัญญาญาณของพระมุนีฮินดู" เป็นหนังสือที่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร คัดเลือกและแปลจากต้นฉบับที่สวามี ประภาวนันทะ และ เฟรเดอริค แมนเชสเตอร์ แปลจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้รับอนุญาตจาก The Vedanta Society of Southern California ผ่าน Silkroad Agency

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร ได้สรุปความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ไว้สั้นๆ ในตอนต้นของหนังสือ ดังนี้

"สู่ความรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระมหาเทพ

อุปนิษัทคือ คัมภีร์ซึ่งรวบรวมคำบอกเล่าเกี่ยวกับการสัมผัสประสบการณ์ทางอภิญญา ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจเบื้องหลังระบอบธรรมะทั้งหมดของศาสนาฮินดู  และยังคงเป็นแสงสว่างนำชีวิตจิตวิญญาณของผู้คนที่มีความเชื่ออีกเป็นล้านๆ คนในปัจจุบัน

ถือกันว่าอุปนิษัทคือส่วนที่จับใจที่สุดของพระเวท  เป็นการบันทึกประสบการณ์อันเป็นทิพ  ซึ่งพระมุนี ฤาษี พราหมณ์ หรือนักบวชได้รับการเปิดเผย  ท่านเหล่านี้เป็นผู้ปฏิบัติทางจิตจนเกิดฌานสมาบัติ  และได้บรรลุธรรมชาติอันแท้จริงของความเป็นจริง  สิ่งที่ท่านค้นพบและนำมาถ่ายทอดเอื้อให้เราได้รับรู้สภาวะอันประเสริฐสูงสุดของจิตวิญญาณ

สวามี ประภาวนันทะ มีชื่อเสียงในฐานะผู้ถ่ายทอดศาสนาฮินดูให้แก่ชาวตะวันตก  มีผลงานแปล ภควัตคีตา และได้ร่วมกับ ดร.เฟรเดอริค  แมนเชสเตอร์ แปลคัมภีร์อุปนิษัทที่สำคัญ 12 คัมภีร์ จากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาอังกฤษ  เป็นงานแปลที่ดีเยี่ยมทั้งในด้านลีลาและเนื้อหา

คัมภีร์อุปนิษัทเป็นงานลายลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อปรัชญากรีค ศาสนายูดาย และคริสต์ศาสนาในสมัยแรก  และได้รับการยกย่องอย่างสูงจากนักคิดที่ยิ่งใหญ่ในโลกตะวันตก เช่น เกอเธ่  โชเพนเฮาเออร์ และเอเมอร์สัน  ท่านเหล่านี้คือผู้ที่นำสารอันสำคัญนี้มาส่งต่อให้กับคนสมัยใหม่"

หนังสือ "อุปนิษัท: คัมภีร์เพื่อความสงบศานติ ปัญญาญาณของพระมุนีฮินดู" พิมพ์ครั้งแรกในปี 2553 และจัดจำหน่ายโดยบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด  ราคาเล่มละ 300 บาท

ผู้ประกาศข่าว : อ.บารนี บุญทรง
 

สาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2535, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com