Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สาขาิคติชนวิทยารับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/2554 - 26 สิงหาคม 2554 จำนวนผู้อ่าน 1364 คน
สาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวรเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตร ศศ.ด. (คติชนวิทยา) ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 โดยเปิดรับนิสิตแบบแผนการเรียน 1.1 (ทำวิทยาินิพนธ์ ไม่มีเรียนรายวิชา) จำนวน 3 คนและรับสมัครนิสิตแบบแผนการเรียน 2.1 (มีเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) จำนวน 3 คน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2554 รายละเอียดดัีงเอกสารด้านล่าง หรือติดต่อสอบถามที่สาขาวิชาคติชนวิทยา ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-2085 หรือทางอีเมลแอดเดรส baraneeb@hotmail.com หรือฝากคำถามไว้ในส่วน "ติดต่อสอบถาม" ทางเว็บไซต์นี้ได้ค่ะ

ผู้ประกาศข่าว : อ.บารนี บุญทรง
 

สาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2535, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com